Medisch centrum 'op erica'

 

Welkom op de website van

Medisch Centrum 'Op Erica'!

Hieronder zijn de belangrijkste afspraken genoteerd voor u.     

Wij hebben tussen 10.30-11.00 uur overleg en koffiepauze en tussen 12.30-13.30 uur hebben we overleg en lunchpauze.

Afspraken maken tussen 08.00 en 12.00 uur
Huisbezoek aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur
Overige vragen, uitslagen, etc. tussen 08.00 en 12.30 en tussen 13.30 en 17.00 uur

Op maandag: Pas bellen voor uitslagen, recepten en vragen na 11.00 uur, dit in verband met de drukte.

Spoedgevallen tussen 08.00 en 17.00 uur belt u ons
Spoed buiten kantooruren Centrale Huisartsenpost Emmen 0900 112 0 112

Urinecontroles: graag vóór 10.00 uur inleveren met naam, geboortedatum en de klachten.

Herhaalrecepten: u kunt de etiketten in de bus bij de voordeur doen, u kunt ze bestellen via de receptenlijn of via de website bestellen.
Doet u dit voor 14.00 uur, dan liggen de medicijnen de volgende dag na 13.30 uur bij de apotheek klaar.  Dit op verzoek van de apotheek.

Afzeggen van een afspraak: Tot 1 uur van te voren.